Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

loveinadream
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaohfucktycznie ohfucktycznie
loveinadream
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
loveinadream
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
loveinadream
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viatransfuzja- transfuzja-
loveinadream
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viatransfuzja- transfuzja-
loveinadream

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viajoannna joannna
loveinadream
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
loveinadream
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— autor nieznany
loveinadream
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaevanescence evanescence
loveinadream

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viaSenyia Senyia
loveinadream
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaSenyia Senyia

October 25 2018

loveinadream
2961 1d7f 500
Reposted byMartwa13GoshaZiomeczekkaciemilordzie
loveinadream
2960 746f
loveinadream
2958 97b9
loveinadream
2955 3786
Reposted byendlesslove16 endlesslove16
loveinadream
2953 aec7 500
Reposted byendlesslove16 endlesslove16
loveinadream
2952 9a3e 500
loveinadream
2951 d1e1
loveinadream
2950 5470 500
Reposted bycallasendlesslove16
loveinadream
2949 9f92
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl