Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

1621 f827 500
Reposted fromlyokostar lyokostar viaSenyia Senyia
loveinadream
Ciezko mi zasypiać ze złością w sercu. Mówią: olej! Nie myśl! A i dobrze! A ja czuję, że w środku rozlewa się atramentowa plama. 
Reposted fromSenyia Senyia
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
loveinadream
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSenyia Senyia
loveinadream
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viaSenyia Senyia
loveinadream
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viagwiazdeczka gwiazdeczka
loveinadream
Kiedy ludzie są pijani, zawsze dzwonią do osób które są im naprawdę bliskie.
Reposted fromlabellavita labellavita viaevanescence evanescence
loveinadream
I nagle, nie wiadomo skąd, w moim życiu znów pojawił się ten Ktoś do kogo chce mówić te najważniejsze słowa, z kim chce być najbliżej jak się tylko da, dla kogo mogę zostawić wszystko co miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaevanescence evanescence
loveinadream
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaevanescence evanescence

August 11 2017

loveinadream
9652 cf36
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaevanescence evanescence

August 09 2017

loveinadream
loveinadream
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce. (...) Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
Reposted fromhatemyself hatemyself viaSenyia Senyia
loveinadream
9268 9255

jaimelannistre:

He always says that.

Reposted fromthe-11-doctor the-11-doctor viaTARDIS TARDIS

July 28 2017

loveinadream

July 21 2017

loveinadream
1413 df01
Reposted fromsandy1918 sandy1918 viaevanescence evanescence
loveinadream
4567 6cc3

July 19 2017

loveinadream
Tattoo by Zoe Clark
Reposted frommoomins moomins viaSenyia Senyia
loveinadream
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl