Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

loveinadream
2961 1d7f 500
Reposted byMartwa13GoshaZiomeczekkaciemilordzie
loveinadream
2960 746f
loveinadream
2958 97b9
loveinadream
2955 3786
Reposted byendlesslove16 endlesslove16
loveinadream
2953 aec7 500
Reposted byendlesslove16 endlesslove16
loveinadream
2952 9a3e 500
loveinadream
2951 d1e1
loveinadream
2950 5470 500
Reposted bycallasendlesslove16
loveinadream
2949 9f92
loveinadream
2948 93c0
Reposted bycallasendlesslove16griber
loveinadream
2946 c809
loveinadream
2945 6a21
Reposted byendlesslove16yourhabitaskmanMartwa13noone97malinowowakasiakocimietkazuzajearbuzatost

October 16 2018

loveinadream

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
loveinadream
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viainsanedreamer insanedreamer
loveinadream
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaevanescence evanescence

October 12 2018

loveinadream
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannna joannna
loveinadream
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viajoannna joannna

October 10 2018

loveinadream
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
loveinadream
4375 e236
Reposted fromscorpix scorpix viaevanescence evanescence
loveinadream
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl